Algemene informatie

Karakteristiek

De van oorsprong laat-romaanse kruiskerk en de vrijstaande toren zijn aan het einde van de 13e eeuw gebouwd. Tijdens de Reductie van Groningen werd alles wat aan de rooms-katholieke eredienst herinnerde verwijderd, behalve de piscina. Het schip is in de 19e eeuw gesloopt, wat rest zijn dwarsschip, viering en koor. Aan de westkant zijn de muurresten van het schip nog zichtbaar. Aan de oostkant is siermetselwerk in de topgevels. Een losse zadeldaktoren completeert het geheel. Het interieur met zijn beschilderde meloengewelven is goed bewaard gebleven en de moeite van het bekijken zeker waard.

Gebruik

De kerk wordt verhuurd voor trouwdiensten, rouwdiensten en rouwbijeenkomsten, recepties, concerten en tentoonstellingen. Toch blijft ook de originele functie intact: eens per maand is er een hervormde eredienst van de Protestante Gemeente Garmerwolde Thesinge.